Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Der einfluss der erstsprache als ein motivationsfaktor auf den erfolg beim fremdsprachenlernen

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bei der vorliegenden Arbeit wurde die bewusste, systematische und zielgerichtete Einbeziehung der Erstsprache in den Fremdsprachenunterricht im theoretischen und empirischen Kontext bearbeitet. Diese Untersuchung stellt die Hypothese, dass das muttersprachliche System der Lernenden eine starke Grundlage für die weiteren Sprachen ist, zu dem sich die neue Sprache im Lernprozess auf die Muttersprache stützt. Demnach wurde untersucht, ob mit dieser Einbeziehung die Erstsprache zu einer Ressource beim erfolgreichen und motivierten Fremdsprachenerlernen werden kann. Eines der Hauptargumente der Gegner der Verwendung der Muttersprache erklärt, dass durch die Einbeziehung der Erstsprache der Fremdsprachenunterricht beeinträchtigt wird. Diese Untersuchung setzte sich gegen dieses Argument und die Rolle der Erstsprache im Fremdsprachenunterricht wurde untersucht. Nach den Befunden wurde die Erstsprache zu einer der wichtigsten Grundlagen der Lernmotivation und des fremdsprachlichen Lernerfolgs. Wenn auch heutzutage immer noch die Einsprachigkeit unterstützt wird, wurde das Hauptargument für die Einsprachigkeit nach den Ergebnissen dieser Arbeit hinfällig. Die Erstsprache hat beim Erlernen einer fremden Sprache im didaktischen und motivationalen Umfang eine Schlüsselfunktion. Deshalb sollte sie nicht als eine Barriere, sondern als eine effektive Hilfe für den Lernerfolg gesehen werden.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada yabancı dil öğrenim ve öğretim sürecinde anadilin yabancı dil dersine bilinçli ve sistematik olarak dâhil edilmesi teorik ve deneysel bağlamda incelenmiştir. Bu araştırma, öğrencilerde var olan anadil sisteminin başka dilleri öğrenmek için güçlü bir temel oluşturduğunu savunmaktadır. Anadilin yabancı dil dersine dâhil edilmesiyle, anadilin öğrenme motivasyonuna ve bunun sonucu olan öğrenme başarısına olumlu etki ve yarar sağlayan bir nitelik kazanması tartışılmıştır. Anadilin derse dâhil edilmesine karşı çıkılmasının temelinde yabancı dil dersine ve öğrenmeye olumsuz bir etkisi olacağı yatmaktadır. Bu araştırma bu karşıt fikirlerin aksine anadilin olumlu rolünü benimsemiştir. Bu bağlamda anadilin ders içeriğine bilinçli bir şekilde dâhil edilmesinin yabancı dil öğrenme başarısını ve öğrenme motivasyonunu olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmüştür. Araştırmanın deneysel sonuçları anadilin öğrenme motivasyonuna ve öğrenme başarısına ulaşmada önemli faktörlerden biri olduğu yönündedir. Günümüzde anadil halen yabancı dil dersinde olumsuz bir yere sahip iken, bu çalışma ile anadilin başarıya götüren bir motivasyon aracı olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :