Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokuluslu işletmelerde merkezi nakit yönetimi ve havuzlama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, İİBF2, İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Nakit yönetimi; bir işletmenin nakit akımlarının optimize edilmesi ve elde bulunan atıl nakdin yatırımı olarak tanımlanabilir. Ancak konuya uluslararası bir açıdan bakıldığında nakit yönetimi, ülkelerin sınır-ötesi nakit transferlerine ilişkin farklı yasalarının bir sonucu olarak, çok karmaşık bir hal almaktadır. Bunun yanı sıra, sınır-ötesi nakit transferlerinin değeri döviz kuru dalgalanmalarından da etkilenmektedir. Bu makale çokuluslu bir şirketteki nakit akımlarının optimizasyonu konusundadır ve ana şirket ile şubeler arasındaki ve şubelerin kendi aralarındaki nakit akımlarının optimize edilmesine yönelik olarak uygulanan merkezi nakit yönetimi yaklaşımı ile havuzlama tekniğini incelemektedir.

Özet İngilizce :

Cash management can be defined as the optimization of cash flows and investment of excess cash in a corporation. But from an international perspective, cash management becomes very complex because of different laws among countries that pertain to crossborder cash transfers. Besides, the value of cross-border cash transfers is affected by the exchange rate fluctuations. This article is concerned with the optimization of cash flows in a multinational corporation and examines centralized cash management approach and pooling technique in order to optimize the parent-subsidiary and inter-subsidiary cash flows.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :