Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı : 14 Sayfalar 308 - 322 2016-04-07
Lale Devrinde Sadrazam Ve Harem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi - Analysis Of The Accounting Inventory Of Grand Vizier And Harem At Tulip Age
Ali APALI,Özlem KARATAŞ,İsmail BEKCİ
12 261

Öz Osmanlı Devlet Muhasebe Sistemi son yıllarda muhasebe tarihi üzerine araştırma yapan bilim insanları tarafından üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu haline gelmiştir. Osmanlı Devleti ile ilgili arşivler incelendiğinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan (1299-1922) kalan yaklaşık olarak 95 milyon adet belge ve 360 bin adet defter bulunmaktadır. Bu belgelerin yaklaşık 15 milyon adedi ile defterlerin 180 bin adedinin direkt olarak muhasebe ile ilgili olduğu bilinmektedir. Sosyal, mali, iktisadi ve askeri her türlü mali bilgiye rastlanabilen bu belge ve defterlerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XX.  YY’ın sonlarına kadar olan kısmı Osmanlı Devleti’nin muhasebe sistemini oluşturan merdiven sistemine göre hazırlandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın konusunu, bu defterlerden biri olan, Hicri 6 Receb 1137 (Miladi 21 Mart 1725) tarihini taşıyan ve Başbakanlık Osmanlı arşivlerinden elde edilen Sadrazam ve Harem dairesine ait müfredat defteri oluşturmaktadır. Hem sadrazam dairesine hem de harem dairesine alınan bazı varlıkların (eşyaların) ve bazı kalemler için ödenen işçilik giderlerinin kaydının yapıldığı müfredat kayıtlarına ait defterin, muhasebe tarihi çalışmalarına kazandırılması ve Osmanlı Devlet Muhasebesi alanında çalışmak isteyen araştırmacılara yol gösterici olması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Osmanlı Muhasebe Tarihi, Muhasebe Müfredat Defteri, Merdiven Sistemi, Lale Devri
Can, Ahmet Vecdi, Esen, Sinan (2010), “Osmanlı Muhasebe Sistemi ve 1530 Yılına İlişkin Yapılan Kayıtların Işığında “Bir Osmanlı Livası: Prizren”, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kosova.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 7 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Ali APALI
Özlem KARATAŞ
İsmail BEKCİ