Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilge aykol, 5ws and 1h for shopping malls: gender effect and teenagers

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma, Türkiye’nin üçüncü büyük sehri olan Đzmir’de, on bes ve on dokuz yas arasındaki 1002 genç kız ve erkek üzerinde yapılmıs bir arastırmanın sonuçlarını içermektedir. Çalısmanın amacı, genç kız ve erkekler arasında alısveris merkezindeki davranısları ve gidecekleri alısveris merkezini seçerken göz önünde bulundurdukları ölçütlere verilen önem açısından fark olup olmadığını açıklamaktır. Çalısmada, verilerin azaltılabilmesi için faktör analizi, cinsiyet farklılıklarını test edebilmek için ise varyans analizi ve ki-kare testi kullanılmıstır. Bulgular, iki cinsiyet arasında birçok davranıssal değisken bakımından olduğu kadar gidilecek alısveris merkezinin seçiminde göz önünde bulundurulan ölçütler bakımından da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The study contains the results of a survey conducted on 1002 teenager boys and girls between fifteen and nineteen ages, in Đzmir, the third largest city of Turkey. The purpose of the study is to explore whether boys and girls differ in their shopping mall behavior and criteria they consider when they select a shopping mall to go. The data were subjected to factor analysis to reduce the data, and to one-way analysis of variance and chi-square tests to test the gender differences. The findings indicate statistically significant differences among genders in many of behavioral variables as well as the criteria taken into consideration when selecting shopping mall to go.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :