Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab'nin yapısal kıst problemine eleştirel bir bakış

Yazar kurumları :
Dumlupnar Üniversitesi1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

The democratic structure of the EU deserves to be analyzed and debated thoroughly especially because of the multicultural and multilingual structure of the Union which is composed of 25 different member states. To what extent the EU is a democratic union is the main concern of recent arguments. Since the concept of democracy has always been thought and practiced together with the concept of nation state, to equip the EU’s governance with democracy stands out the main difficulty for politicians and academicians. Democracy is a political method for organizing public life that reflects the concerns and articulates the interest of the demos. Taking a single definition of Democracy such as this one immediately rise a question is there a demos for the applicability of democracy in the Union? Therefore, the main problematic of this paper is to compile democratic theory and the EU’s ontological properties so that we can question the possibility or the existence of a European demos. As the arguments on the democratic governance in the EU designate, there seems to be several reservations concerning the quality of the EU’s governance in democratic theory which is largely thought and executed in a nation state context. In a different context, democracy, by definition, is a means of realizing common good of people; and democracy theory is tightly associated with some contemporary concepts like pluralism,networks. The attention paid to particularly the network concept is on rise as many think the governance of the Union includes a multitude of demos.

Özet İngilizce :

AB’nin demokratik yapısı hakkında çeşitli tezler ileri sürülmesine karşın, temel problem 25 farklı üye ülkeden müteşekkil olan Birli/in çokkültürlü ve çok dilli yapızsıdır. Burada temel zorluk, AB’nin demokrasi konseptiyle bir yönetim oluşturmasına ulus-devlet yapısının meydan okumasıdır. Pek çok demokrasi taanımından herhangi birini referans aldığımıda, demosu oluşturan kamu hayatını şekillendiren politik yöntem karşızda çıkmakta. Bu noktada AB’nin demokratik yönetimi Avrupa halkı (demos) olup olmadığı sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı tebli/imizin temel problemati/i, demokrasi kuramıyla AB’nin ontolojik unsurları ve demokratik ilkeleri yönetebilecek Avrupa halkının yaratılıp yaratılmayacağı olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :