Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Niş pazarlara özgü glokal ürün stratejilerinin geliştirilmesi: tchibo türkiye örneği

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Niş pazarlarda yer alan global firmalar, faaliyet gösterdikleri ülkelerin özelliklerine dayalı olarak ürün stratejilerinde farklı uygulamalar benimsemektedirler. Bu baglamda, çalısmanın amacı, haftalık olarak degisen ürün temaları ve magaza konsepti kriterlerine dayalı bir nis pazarlama stratejisi uygulayan Tchibo firmasının, Türkiye'deki hedef tüketici kitlesine özgü glokal ürün stratejilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç dogrultusunda, Tchibo Türkiye'nin yöneticileri ile yapılan görüsmeler ile Tchibo'nun Türkiye'deki hedef tüketici kitlesine özgü farklılasan ürün stratejileri incelenmistir. Arastırma modeli olarak nitel durum çalısması (örnek olay) tasarımının kullanıldıgı çalısmada, "tipik durum" örneklemesi teknigi kullanılmıstır. Görüsmeler sonunda elde edilen veriler, "betimsel analiz" yöntemi ile analiz edilmis, Tchibo Türkiye'nin ürün stratejilerine ve magaza uygulamalarına yönelik öneriler gelistirilmistir. Çalısmanın, nis pazarlama uygulamaları ile glokal ürün stratejileri etkilesimini ortaya koyması nedeniyle özgün bir çalısma oldugu düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

Global firms which are existing in niche markets adopt different practices in their product strategies, depending on the characteristics of the countries they operate. This study aims to explore the glocal product strategies special to Turkish target market of Tchibo, which applies a niche marketing strategy based on the weekly changing product themes and store concept criteria. Within this context, the differentiating product strategies special to Turkish target market of Tchibo in Türkiye is analyzed through interviews with the managers of Tchibo Türkiye. Qualitative case study design and "typical case" sampling technique are used. Data acquired through interviews are analyzed with "descriptive analysis" method and suggestions related to product strategies and store practices of Tchibo Türkiye are developed. It can be said that this study seems to be original as it puts forth the interaction between the niche marketing practices and glocal product strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :