Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal koordinasyonun ekonomik büyümeye etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal yapılanma modelleri kapitalizmin farklı formlarını ortaya çıkarmaktadır. ki kutuplu olarak incelenen kapitalizmin farklı formları; (1) Yönlendirilmis Piyasa Ekonomileri, (2) Serbest Piyasa Ekonomileridir. Söz konusu iki kutuptan birine yaklastıkları ölçüde, ulusal ekonomilerin makroekonomik etkinlikleri artmaktadır. Bu çalısmanın amacı, karsılastırmalı kurumsal üstünlükler teorisinin ortaya koydugu bu hipotezi test etmektir. Amaca yönelik olarak olusturulan ampirik modellerde, 1990 – 2000 yıllarına ait panel veri seti kullanılmıs, makroekonomik performansın kurumsal yapıya dayalı belirleyenleri örneklem çerçevesinde test edilmistir. Faktör analizinden elde edilen sonuçlara göre, ülkelerin kurumsal yapılanma düzeyini gösteren bir koordinasyon endeksi olusturulmustur. Büyüme oranları ile koordinasyon endeksi arasındaki iliskiyi tahminleyen modelden elde edilen sonuçlar U-sekilli bir iliskiyi ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

According to the prevailing modes of economic coordination embedded, two core division is made between the two forms of capitalism. These are (1) Liberal Market Economies, and (2) Coordinated Market Economies. National economies are arrayed along these two forms of capitalism. Based on this distinction, Varieties of Capitalism literature focuses on Comparative Institutional Advantages theory. Comparative Institutional Advantages theory asserts that, institutional structure of a particular form of capitalism provides nation with comparative advantages on specific economic activities. Primary objective of this research is to test the impact of economic coordination and institutional coherence on economic growth. The impact of institutional coordination on macroeconomic performance has been tested by use of Ordinary Least Squares method, and panel data between 1990 – 2000. Coordination index has been constructed according to the results of factor analysis. Empirical evidence reveals that there exists a U-shaped relationship between institutioal coordination and macroeconomic performance in sense of economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :