Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel boyutlar içerisinde şekillenen çatışma tarzları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İsletme Bölümü Örgütsel Davranış ABD1, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD2
Görüntülenme :
205
DOI :
Özet Türkçe :

Ulusal Kültüre baglı olarak örgüt kültürünün boyutları "bireyciliktoplulukçuluk", "erillik-disillik", "düsük güç aralıgı-yüksek güç aralıgı" ve "belirsizlikten kaçınma" varsayımları olarak yazında da karsımıza çıkmaktadır. Bu kültürel varsayımların örgüt içinde birçok uygulama, davranıs veya degiskenle iliski içinde oldugu söylenebilir. Bu çalısmada örgüt içinde çatısma çözmeyi ele alıs tarzlarıyla kültürel varsayımlar arasında nasıl bir iliski oldugu irdelenmistir. Yapılan analizler sonucunda toplulukçu kültürü daha fazla sergileyen bireylerin uyma davranısını da daha fazla sergiledikleri, disil olanların ise isbirlikçi ve uzlasmacı çatısma çözme tarzını benimsedikleri görülmüstür. Güç aralıgı daha dar olanların uyma davranısını daha fazla sergilediklerini, güç aralıgı daha genis olan çalısanların ise kaçınmayla çatısmayı ele aldıkları görülmüstür. Son olarak ise belirsizlikten kaçınma düzeyleri düsük olanların tüm çatısma çözme tarzlarını benimsedikleri bulgular arasındadır.

Özet İngilizce :

In relation with national culture, organizational culture can be verified according to the dimensions of collectivisim-individualism, feminism-masculinism, low power distance-high power distance and uncertainty avoidance. These dimensions are found to be interrelated with the applications, behaviors and different variables in the organization. In this study, the relationship between the cultural dimensions and conflict management styles has been investigated. As a result of the analyses, it has been found that the higher the collectivist an individual is, the more likely he/she is to accomodate, the higher the feminist an individual is, the more likely he/she is to to cooperate or compromise and lower the power distance an individual has, the more likely he/she is to accomodate whereas the higher the power distance an individual has the more likely he/she is to withdraw when managing conflict. Finally the lower the uncertainty avoidance is, the more likely to adopt all the styles of conflict management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :