Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın tüketicilerin algıladıkları marka denkliğini belirleyen faktörler: markalı hazır giyim ürünleri üzerine bir çalışma

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü1, Mersin Üniversitesi, UTİYO-İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
283
DOI :
Özet Türkçe :

Marka denkligi kavramının anlamı, isletmenin farklı disiplinlerinin farklı bakıs açılarıyla tartısılmaktadır. Çalısmada, Aaker (1991) tarafından belirlenmis olan marka denkligi boyutlarından, marka farkındalıgı, marka çagrısımı, algılanan kalite ile essizlik ihtiyacı degiskenlerinden olusan modelle kadın tüketicilerin markalı hazır giyim ürünlerine yönelik algıladıkları marka denkligine etkisi olan faktörler belirlenmistir. Bu amaçla, Mersin il merkezinde faaliyet gösteren Forum Alısveris Merkezinde, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 400 kadın tüketiciyle yüz yüze görüsme yöntemi kullanılarak anketler uygulanmıs ve elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi ile degerlendirilmistir. Arastırmanın sonucunda, kadın tüketicilerin markalı hazır giyim ürünlerine yönelik algılanan marka denkligini etkileyen unsurların belirlenmesi ile pazarlama literatürüne ve hazır giyim sektöründe çalısan isletmelere önemli katkılar saglayacagı düsünülmektedir.

Özet İngilizce :

Meaning of brand equity has been debated by different viewpoints in different disciplines of business. In the study, researh model is constituted of brand awareness, brand associations and perceived quality among brand equity dimensions defined by Aaker (1991) and also need for uniqueness variable. By using the model, factors effective to the perceived brand equity of ready made clothing products by female consumers have been determined. For this purpose, questionnaire have been conducted to 400 female consumers by face to face interviews in Mersin Forum Shopping Center and data obtained were evaluated by using descriptive statistics, corelation and regression analysis. At the end of study, by determining the factors effective for the perceived brand equity of female consumers, it has been thought that significant contributions would be provided to the literature of marketing and businesses in ready made clothing sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :