Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye için enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı (nairu) tahmini

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü1, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye için Gordon'un (1997) üçlü modeline benzer bir model kullanılarak Kalman filtresi yaklaşımıyla zamanla değişen NAIRU (enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı) tahmini yapılmaktadır. Araştırma dönemi (2000:1– 2007:4) için fazla dalgalanmayan bir NAIRU tahmini elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen NAIRU değerleri Turner vd. (2001) tarafından hesaplanan OECD ortalamalarından yüksektir.

Özet İngilizce :

In this paper, time varying NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment) is estimated with Kalman filter approach using model similar to Gordon's (1997) triangle model for Turkey. NAIRU estimates are obtained not much volatile for the estimation period 2000:1–2007:4. NAIRU rate estimated in this study is higher from OECD average calculated by Turner et al. (2001).

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :