Sayı : 48
d
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı
Yüksel METİN

1.4K 129

Öz Serbest seçim hakkı, Sözleşme sistemine 1 Nolu Ek Protokol1 (EP-1) ile birlikte girmiştir. Serbest seçim hakkını düzenleyen EP-1 m. 3’de, “Yüksek Sözleşmeci Taraflar yasama organının seçiminde halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar altında makul aralıklarla gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler” hükmü yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça