Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik planlama süreci ve örgütler açısından önemi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Yönetim Bilimi ve Organizasyon2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı önem kazanmıştır. Ne yazık ki birçok ülkede stratejik planlama büyük işletmelerin bir parçasıdır ve küçük işletmelerin çoğunun stratejik bir planı yoktur. Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini minimize etmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, stratejik planlama süreci ve bunun örgütler açısından önemi tartışılmaktadır

Özet İngilizce :

As a result of globalization and competition has gained in importance in all areas of strategic planning concepts. Unfortunately, strategic planning is a part of large enterprises in many countries; most of small enterprises do not have any strategic plan. Strategic planning is very important to minimize the uncertainty of future and to provide sustainable competitive advantages. In this study, strategic planning process and its importance fort he organizations are discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :