Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 17 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim üyelerinin iş tatmin profillerinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
70nci Mekanize Piyade Tugayı Mu.Bl. İstasyon Mardin1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öğretim üyelerinin iş tatmin profilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için cevaplayıcılar, araştırmacı tarafından hazırlanan soru formundaki genel tatmin sorularından aldıkları puanlara göre, "memnun", "tatmin" ve "memnun değil" olarak üç gruba ayrılmış, daha sonra bu grupların on farklı iş boyutundaki tatmin/ tatminsizlik dereceleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, her bir grubun özellikle işin niteliği, prestij, akademik ortam, amirin tutum davranışları ve çalışma arkadaşları boyutlarından duydukları tatmin/tatminsizlik dereceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olduğunu göstermektedir. Elde edilen tatmin profilleri, öğretim üyelerinin akademik kariyere bağlı olarak sınıflandırılmasına bir alternatif teşkil etmesi itibari ile önemlidir. Ayrıca bu tür bir sınıflandırmadan, öğretim üyelerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi, problem kaynaklarının tespiti, düzeltici/önleyici tedbirlerin alınması ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanmasında  yaralanılabilir. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :