Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 19 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu hizmetlerinin sunumunda e-devletle ilgili yeni gelişmeler:tümleşik e-devlet sistemlerine doğru

Yazar kurumları :
Celal Bayar University1
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet, genişbant ve mobil teknolojilerindeki gelişmeler yoğunlaştıkça  ve bir ağa bağlı bilgisayar kullanımı yaygınlaştıkça, kamu hizmetlerinin elektronik iletişim araçlarıyla sunumu yönündeki eğilimler  artmaktadır. Bugünlerde birbirinden bağımsız kamu enformasyon sistemlerinin tek bir iletişim omurgası üzerinde birleştirilmesi gereği, gelişmiş ülkelerde yaygın bir kanaat haline gelmektedir. Tek noktadan e-devlet, birleştirilmiş e-devlet gibi değişik modellerle ifade edilen tümleşik bir e-devlet platformunun dağınık haldeki kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan etkin sunumunda kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır.Bu çalışma, genel olarak e-devlet kavramı ve e-devlet yapısı üzerine odaklanmaktadır. Amaç, Türkiye'de yürütülen e-devlet projelerine özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) vizyonu ve kamu enformasyon sistemlerinin entegrasyonu çerçevesinde ışık tutmaktır.

Özet İngilizce :

Trends towards providing public services via electronic communication tools also increase, as developments in internet, broadband and mobile technologies intensify and usage of computers connected to a network becomes more widespread. Recently, necessity to merge isolated public information systems on one communication backbone becomes a common opinion. It is understood that an integrated e-government platform, which is described with different models like joined-up-government, one-stop-government, is the only effective and inevitable way of providing public services through electronic information systems.This paper focuces on the structure of integrated e-government platforms after an overview on e-government concept. The aim is to shed light on e-government projects of Turkish Public Sector in the context of EU perspective and integrated e-government of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :