Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul menkul kıymetler borsasısın fractal analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Yatırımcılar risk ve getiri arasındaki tercihlerini fiyat hareketlerindeki değişkenliğine bakarak şekillendirirler. Dolayısıyla, yatırımcılar için finansal piyasalarda fiyat hareket davranışları önem arz eder. Akademik çalışmalar da bu konu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar fiyat hareketlerinin normal dağılıma uygun bir davranış sergilediği sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşın, farklı çalışmalar finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin normal davranış sergilemediğini tespit etmişlerdir. Bu gelişmelerle birlikte, çalışmalar özellikle hisse senedi ve döviz fiyat hareketlerinin fractal yapısı üzerine yoğunlaşmıştır.Hisse senetlerinin fractal yapısı, geleneksel anlamda oluşturulan istatistiksel ve ekonometrik modellerin fiyat hareket davranışlarını açıklamada yetersiz kalabileceğini gösterir. Fractal analiz doğrusal davranışı kaotik ve doğrusal olmayan davranıştan ayırt etmeyi amaçlar. Fractal analiz alternatif yatırım kararlarının oluşturulmasında geleneksel risk yönetimine farklı bir boyut katar.Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) endeksinin fractal bir yapıya sahip olup olmadığını test etmektir. Çalışmada, İMKB endeks hareketleri davranışı Dönüştürülmüş Genişlik (Rescaled range, R/S) analizi kullanılarak incelenecektir. İnceleme sonucunda İMKB endeks davranışının fractal yapıya uygun olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :