Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’de sektör betalarının tahmininde tek endeks piyasa modeli ve varsayımlarının geçerliliği üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada tek endeks piyasa modelinin istatistiksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak model ile ilgili temel varsayımların karşılanabilme düzeyi araştırılmıştır. 2000-2012 dönemi baz alınarak günlük, haftalık ve aylık bazda sektörel logaritmik getiriler kullanılmış, piyasayı temsilen İMKB-100 endeksi seçilmiştir. Sektör betalarının istatistiksel anlamlılığı, model tanımlamasının doğruluğu, ARCH etkisi, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının incelenmesi, araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Günlük getiri bazında kurulan modellerin istatistiksel ve ekonometrik açıdan sorunlu olduğu ifade edilebilir. Öte yandan getiri aralığı genişletildikçe temel varsayımların karşılanma oranında iyileşme olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims examination of statistical properties of single index market model. Moreover, the fulfillment degree of basic assumptions related with the model is researched. Daily, weekly, and monthly logarithmic industry portfolio returns covering 2000-2012 period are used and ISE-100 index is chosen to represent the market portfolio. Main goals of this research are to investigate statistical significance of the sector betas, the accuracy of the model specification, ARCH effect, and autocorrelation and heteroscedasticity problems. It can be said that single index model based on daily return interval does not satisfy econometrical and statistical assumptions. Furthermore, it is observed that the fulfillment degree of basic assumptions increases as the return interval gets wider.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :