Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelir grupları itibariyle harcama kalıpları: 1987-1994 türkiye kentsel kesim verileri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye kentsel kesimine ait 1987 ve 1994 yılları hanehalkı anket verileri kullanılarak gelir grupları itibariyle tüketim kalıplarının araştırıldığı bu çalışmada, incelenen malların tümü normal mal olarak bulunmuştur. Talep sisteminde homojenlik ve simetri kısıtları reddedilmiştir. Her iki anket döneminde gelir yükseldikçe yiyecek harcamalarının esnekliği azalmaktadır. Tüm gelir gruplarında yiyecek ve giyim harcamalarında ölçek ekonomilerinin varlığı ortaya çıkmıştır. İki anket döneminde tüketim kalıplarında bir değişmenin olup olmadığı istatistiki testle araştırılmış ve giyim harcamaları tüketim kalıbının gelir gruplarında değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Birinci ve dördüncü gelir grubunda kültür eğlence mal demetinde de benzer bir olgu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :