Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünya ticaretinde globelleşmenin siyasal sonuçları: kıbrıs ve irak

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca ticarette "serbestî" ve "müdahalecilik" tezleri tartışma konusu olmuştur.  Amaç serbestî olmasına karşın yaşanan gerçek müdahalecilikle sonuçlanmıştır. Fakat teoriler serbesti varsayımı üzerine kurulmuş, müdhale istisnai bir durum kabul edilmiştir. Globalleşme günümüzde liberalizm/serbesti deyimlerinin yerini almıştır. Liberalizm mal ve hizmet hareketlerinde serbestiyi esas alırken globalleşme, "finans kapital" in serbestisi anlamında kullanılmaktadır. Ticaret tarih boyunca ülkelerin dış politikasının şekillenmesinde rol oynamıştır. Dünya'da son günlerde yaşan gelişmeler bunun nedenidir. ABD'nin Irak konusunda ısrar etmesinin altında yatan gerçek, Atlantik Okyanusundaki ticari faaliyetlerin gerilemesi karşısında, Pasifik Okyanusundaki ticari faaliyetlerin artması nedeniyle rantların Uzak Doğu ülkelerinde toplanmasıdır. Bu yüzden Avrupa Akdeniz ve Orta Doğu yoluyla Uzak Doğudaki ticari faaliyetlere yaklaşmak isterken ABD de aynı nedenle bu bölgeleri denetim altına almak istemektedir. Burada Türkiye'nin coğrafi konumundan kaynaklanan bir önemi vardır.

Özet İngilizce :

There has been a controversy between the theses of "liberalism" and "interventionism" in the history. Although the original aim was liberalism, the final outcome of today's globalism is the interventionism. Since the theories grounded on the existence of liberalism, interventionism was assumed to be an exceptional circumstance. In today's terminology, the term of liberalisation is replaced by globalisation. While liberalism base on the grounds of free movement of goods and services, "globalisation" is commonly used to address the ability of free movement of "financial capital".Trade, in the history, has had a role in shaping countries' foreign policy. Recent developments in today's world are the evidence of this fact. The main reason of the USA's ongoing insistance on the Iraq issue is the accumulation of the rents in the hands of Far East countries. This is due to the fact that the trade activities in the field of Atlantic Ocean reduced, while trade within the Pasific Ocean countries increased. Thus, Europe wishes to approach to trade in the Far East via the Mediterranean and the Middle East. The USA on the other hand tries to control those regions for the same reason. Turkey, here, has an importance arising from her geographical situation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :