Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve ikinci kuşağın “kurumsallaşma” konusuna bakış açısı

Yazar kurumları :
Celal Bayar University1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük dilde aile şirketleri denildiğinde, bir ailenin herhangi bir girişim yaparak bir iş kurması anlaşılmaktadır. Sade bir yaklaşımla; ailenin işin sahipliğini üstlendiği, yönetimde yetkinin merkezileştiği ve çoğu zaman işin içinde yer aldığı bir işletme yapısından söz edilmektedir.  Kurumsallaşma, konu ne olursa olsun her türlü etkileşim ve iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır. Dolayısıyla, kurumun işleyişindeki bütün süreçlerde uygun kuralların olması ve bu kuralların mümkün olduğunca yazılı olması, yani bir "aile anayasası"nın olması ve gelecek ikinci kuşağın da, bu bakış açısına sahip olarak yetiştirilmiş olması gerekir. Bu düşüncelerle yapılan araştırmanın amacı; aile şirketlerinin ne ölçüde kurumsallaşma çabası içinde oldukları ve yeni neslin de bu konuya ne kadar sahip çıktığını belirleyebilmektir.

Özet İngilizce :

In common language, familybusiness is an entrepreneurship of a family which ends by  job formation. So we talk about anorganization structure where the family holds the ownership, the management andthe application of the job.Institutionalization is number of policiesapplied on all kind of interaction and communication in the organization whatever the subject is. Consequently an organization should identify appropriatewritten rules for all kind of processes, adopt a family constitution and trainfollowing generation along this philosophy.The aim of this study is to bring up theinstitutionalization effort of family businesses and how much the followinggeneration cares about it.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :