Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticiye duyulan güven ile iş tatmini arasındaki ilişki: kamu ve özel sektör karşılaştırması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işgörenlerin örgütsel güven kapsamında yöneticilerine duydukları güven duygusunun iş tatminleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kamu kurumlarında ve özel sektör işletmelerinde görev yapan çalışanlar üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada tesadüfî olarak seçilmiş kamu kurumlarından 348, özel sektörden 356 çalışan araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda yöneticiye duyulan güven hissi ile işgörenlerin işlerinden edindikleri tatmin duygusu arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kamu ve özel sektör açısından karşılaştırma yapıldığında yöneticiye duyulan güven ve iş tatmin düzeylerinde farklılaşma olduğu da tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to determine the effect of the trust in manager on the employees’ job satisfaction with in the context of organizational trust. In this way, the research was conducted over the public and private sectors’ employees. The sample group of study was composed by randomly selecting 348 employees from public sector and 356 from private sector. According to the result of the analysis of data, a significant and positive relationship was found between trust in manager and job satisfaction of employees. Also, in term of the comparison of the sectors, the differentiation was found of the trust in manager levels and job satisfaction levels of employees.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :