Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararasi finansal raporlama standartlarinin finansal analize etkisi: imkb’ye yönelik bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal analiz açısından finansal tablolardaki bilgilerin, finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde doğru, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olması gerekir. Finansal tablo kullanıcılarının farklı amaçları dikkate alındığında, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamaları işletmelerin finansal tablolarında ve bu tabloların finansal analizinde önemli etkilere yol açmaktadır. Çalışmada, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (IFRS) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) kayıtlı işletmelerin finansal tablolar analizine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, IFRS’nın İMKB’da faaliyet gösteren işletmeler üzerinde etkisi anket aracılığıyla SSPS 19 istatistik programında faktör analizi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The information in financial statements should be correct, comprehensible and comparable enough, in terms of financial analysis, to fulfill the needs of financial information users. When different purposes of financial statement users are taken into consideration, Turkish Accounting Standards (TAS) and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) applications have important impacts on financial statements of enterprises and the analysis of these statements. In the actual study, the impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on the financial statement analysis of enterprises registered in Istanbul Stock Exchange (IMKB) was examined. The study, the effect of IFRS on the enterprises registered in IMKB was examined thorough a questionnaire. Factor analysis was made on the SPSS 19 statistics program.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :