Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The wagner’s law: time serıes evidence for turkey, 1960-2006

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dogus University, Department of Economics and Finance1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

In this paper the Wagner's Law for Turkey for the period 1960-2006 is analyzed. Wagner's law investigates whether there is a long run relationship between government expenditures and the gross national product of a country. The paper uses modern time-series econometric techniques to test the validity of law's proposition. Cointegration analysis is used to test the validity of the Wagner's law. Our results suggest that Wagner's law is validated for two formulations using the definition given by Florio & Colutti (2005) according to the elasticity measures for the period under consideration. In this paper the Toda-Yamamoto tests of Granger causality, short and long run properties of the model within an error correction model are examined. Estimated error correction models indicate that the Grangercausality between government expenditures and gross domestic product is bidirectional in the long run.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türkiye için Wagner yasası 1960-2006 arası dönem için araştırılmıştır. Wagner Yasası kamu harcamaları ile milli gelir arasındaki uzun dönemli ilişki olup olmadığını araştırır. Bu çalışmada yasanın geçerliliği modern zaman serisi ekonometrik teknikleri ile test edilmiştir. Wagner Yasası'nın geçerliliğini test etmek için ko-integrasyon analizi kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Florio ve Colutti (2005)'nın belirttiği elastikiyet ölçütlerine göre analiz edilen dönemde Wagner Yasası'nın iki formülasyonuna göre yasa kabul edilmiştir. Bu çalışmada Toda – Yamamoto Granger nedensellik testi, modelin kısa ve uzun dönem özellikleri hata düzeltme modeli çerçevesinde incelenmiştir. Tahmini hata düzeltme modeline göre uzun dönemde kamu harcamaları ve gayri safi yurt içi milli hasıla arasındaki Granger nedensellik çift taraflıdır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :