Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Test of capital asset pricing model in turkey

Yazar kurumları :
Doğuş University1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

This article attempts to test the validity of CAPM (Capital Asset Pricing Model) in Turkey by regressing the weekly risk premiums (rj – rf ) against the beta coefficients of 20 portfolios, each including 10 stocks, over the period of 1995-2004.
ISE 100 index and US T-Bill rate, adjusted for the difference between Turkish and US inflation rates were used as the proxies to the market portfolio, and the risk-free rate respectively. Following an in-depth literature survey, Fama and MacBeth (1973), and Pettengil et. al. (1995) approaches were selected as two alternative methods to be used in the research. Research findings based on Fama&MacBeth approach indicated no meaningful relationship between beta coefficients and ex-post risk premiums of the selected portfolios. With Pettengill et al. methodology, on the other hand, strong beta-risk premium relationships were discovered.

Özet İngilizce :

Bu makale, her biri 10 hisse senedinden oluşan 20 portföyün 1995-2004 dönemindeki haftalık risk primleri (rj – rf ) ile beta katsayıları arasında oluşturulan regresyonlar yardımıyla, Finansal Varlık Fiyatlandırma Modelinin Türkiyedeki geçerliliğini test etmeyi amaçlamaktadır.
IMKB-100 endeksi ile Türkiye ve ABD enflasyon oranları farkına uyarlanmış ABD hazine bonosu faizi, sırasıyla, pazar portföyü ve risksiz faiz oranının temsilcisi olarak kullanılmıştır. Derinliğine bir literatür taramasından sonra, Fama ve MacBeth (1973) ve Pettengill ve diğ. (1995) yaklaşımları, araştırmada kullanılacak alternatif metodlar olarak seçilmiştir. Fama ve MacBeth yaklaşımıyla elde edilen araştırma sonuçları oluşturulan portföylerin beta katsayıları ile gerçekleşen risk primleri arasında hiç bir anlamlı ilişki göstermemiştir. Öte yandan Pettengill metodolojisi ile güçlü beta- risk primi ilişkileri bulunmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :