Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye hesabı liberalizasyonu : teorik bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yakın Doğu Üniversitesi, İİBF, Bankacılık ve Finans Bölümü1
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sermaye hesabı liberalizasyonunun teorik temelleri araştırılmakta ve sermaye hesabı açıklığının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini inceleyen literatür değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin ardından, çeşitli sermaye hesabı liberalizasyonu ölçüm teknikleri tartışılmaktadır. Literatürde ortaya konan ölçüm tekniklerinin değerlendirilmesi sonucunda birçok ülkenin önemli ölçüde sermaye hareketlerine yönelik olarak açıldığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen bu çalışmada, literatürde ortaya konan ampirik çalışmaların sermaye hesabı liberalizasyonunun ekonomik büyüme üzerinde güçlü ve belirgin bir etki yarattığı konusunda delil sağlayamadığı görülmektedir. Buna karşın liberalizasyon sonrası ülkelerdeki gelişimi inceleyen çalışmalar ise, sermaye hesaplarının açılmasının GSYİH’a üzerinde önemli bir etki yarattığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

This paper surveys the theoretical principals of the capital account liberalization and evaluate the literature on the effects of capital account openness on economic growth. Following the evaluation of literature, various measurements of capital account liberalization are discussed. After reviewing various measurements it can be seen that most countries have, to a great extend, opened their accounts to capital flows. But this paper shows that the empirical studies failed to provide evidence that there is a strong and prominent effect of capital account liberalization on economic growth. Despite the empirical studies, experimental studies analyzing the developments after liberalization in countries found that opening the capital account has an important effect on GDP.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :