Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kişisel ve ürün temelli yenilikçilik: cep telefonu kullanıcıları üzerine ampirik bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türk Telekom A.Ş. Veri Ambarı ve İş Zekası Grup Müdürlüğü1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Yeni ürünlere yönelik talebin hacmi, yeniliklerin kabulü ve yayılması süreciyle ilgilidir. Bazı bireyler yeni teknolojileri kabul etmeye daha eğilimlidir. Literatürde tüketici yenilikçiliğinin tüketici davranış ve özellikleriyle ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Tüketici yenilikçiliğinin hem kişisel hem de belirli bir ürün kategorisi düzeyinde incelenen bir kavram olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, tüketici yenilikçiliği kavramı hem kişisel özellik hem de belirli bir ürün kategorisi düzeyinde ele alınarak; risk alma eğilimi ve öz saygı gibi kişisel özelliklerle fikir liderliği, uzmanlık ve sosyal kimlik fonksiyonu gibi ürün kategorisine özgü kişisel özelliklerin bu iki yenilikçilik boyutu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bulgular, oluşturulan faktörlerin anlamlılığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Amount of the demand for new products is related with adoption and spread of innovations. Some individuals have a greater tendency towards adopting new technologies. The studies in the literature suggest that consumer innovativeness is related with consumer behavior and characteristics. It is seen that consumer innovativeness is a construct investigated at both innate and domain-specific level. In this study, by discussing the concept of consumer innovativeness at both innate and domain-specific levels, it is examined the effects of individual characteristics such as risk taking tendency and self-esteem, and of domain specific characteristics. Findings shows the significance of ctors that are thought to affect both innate and domain-specific innovativeness.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :