Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: oecd ülkeleri örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon MYO2
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

İnternetin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 OECD ülkesi için analiz edilmiştir. Bu amaçla, ülkelerin host ve internet kullanıcı sayıları internetin bir göstergesi olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde genelleştirilmiş çekim modeli ve panel veri yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; incelenen dönemlerde ülkelerin büyüklüğünü gösteren gayri safi yurtiçi hâsılanın, uluslararası ticaretin önemli bir belirleyicisi olduğu ve ülkeler arasındaki ticareti olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, internetin uluslararası ticaret üzerindeki etkisi anlamlı ve pozitif olarak bulunmuştur. Şöyle ki, ihracatçı ülkelerin host ve internet kullanıcı sayılarındaki %10’luk bir artış, bu ülkelerin uluslararası ticaretini sırasıyla %1.6 ve %6.8 oranlarında arttırmaktadır. Bu sonuç, uluslararası ticareti artırmak isteyen politika uygulayıcılarına, bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study deals with the effects of the internet on international trade for 30 OECD countries including Turkey. For this purpose, Countries’ host and internet user numbers were taken into account as a proxy of internet. Augmented gravity model and panel data analysis were used for evaluation of data. According to the results; it was found that gross domestic products, indicating countries’ size is an important determinant of international trade and it affects the trade between countries in a positive way. Moreover, the effect of internet on international trade was found positive and significant. Likewise, a 10 % increase of host and internet users in exporter countries increases their international trade 1.6 % and 6.8 % respectively. This result shows that a policy maker who wants to increase the international trade is to develop information and communication technologies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :