Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci konutların turizm sektörüne kazandırılması: muğla ili datça ilçesi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, International Burch University, Visiting Profesor - Management Department2
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye son 20 yılda turizm alanında hızlı bir gelişme kaydetmiş, turist sayısı ve turizm geliri bakımından dünyada ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır. Benzer şekilde iç turizmde de büyük bir canlanma görülmüş ve Akdeniz ve Ege sahillerinde çok sayıda ikinci konut inşa edilmiştir. Günümüzde üç milyonu bulan ikinci konutlar, turizmin sezonluk özelliği düşünüldüğünde, yılın önemli bir kısmında atıl durumda olan bir milli servet olarak göze çarpmaktadır. İkinci konutların kullanım sürelerinin arttırılarak turizmde alternatif gelir oluşturma arayışları uzun yıllardır sürmektedir. Bu çalışmanın amacı, ikinci konut sahiplerinin, konutlarının turizme açılması ile ilgili önerilen işletme modellerine yönelik görüş ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları, beş alternatif işletme modelinin ikinci konutların turizm sektörüne kazandırılmasında kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu modeller; aracısız pazarlama modeli, ikinci konut işletmeciliğine has işletmecilik modeli, uluslararası işletmecilik modeli, ulusal işletmecilik modeli ve tesis yönetim kurulu modelidir.

Özet İngilizce :

Turkey has developed rapidly over the last two decades in international tourism with record number of international visitors and tourism earnings. Parallel with developments in international tourism, greater achievements have been reached in domestic tourism and an increasing number of second homes were built on coastal areas of Turkey. More than three million second homes are used as vacation homes especially during summer seasons today. One of the continuing debates about these second homes is their seasonality and the excess capacity that can be used during low seasons. The aim of this research is to measure perceptions of home owners toward alternative business models for the year round use of second homes in Turkish tourism and propose policy improvements for tourism planners. Research results show that five alternative business models can be used to revive second homes in tourism sector; direct marketing model, peculiar second home entrepreneurship model, international operations model, domestic operations model and facility board model.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :