Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Forecasting inflation through econometric models : an empirical study on pakistani data

Yazar kurumları :
State Bank of Pakistan, Department of Statistics1, Cyprus International University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

This article aims at modeling and forecasting inflation in Pakistan. For this purpose a number of econometric approaches are implemented and their results are compared. In ARIMA models, adding additional lags for p and/or q necessarily reduced the sum of squares of the estimated residuals. When a model is estimated using lagged variables, some observations are lost. Results further indicate that the VAR models do not perform better than the ARIMA (2, 1, 2) models and, the two factor model with ARIMA (2, 1, 2) slightly performs better than the ARIMA (2, 1, 2). Although the study focuses on the problem of macroeconomic forecasting, the empirical results have more general implications for small scale macroeconometric models.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale Pakistan’daki enflasyonu modellemeyi ve tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için bir takım ekonometrik yaklaşımlar uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. ARIMA modellerinde p ve/veya q için fazladan gecikme eklenmesi, hesaplanan hata terimlerinin karelerinin toplamını her zaman azaltmadığı görülmüştür. Gecikmeli değerlerle bir model oluşturulduğunda ise bazı gözlemlerin kaybedildiği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ayrıca şunu göstermiştir ki VAR modelleri ARIMA (2,1,2) modellerinden daha iyi performans sergilememekte ve iki faktörlü ARIMA (2,1,2) modeli ARIMA (2,1,2) modelinden az da olsa daha iyi sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışma makroekonomik tahmin sorunu üzerine odaklanmasına rağmen elde edilen ampirik sonuçlar küçük ölçekli makroekonometrik modeller için daha genel implikasyonlar taşımaktadır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :