Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determinants of house prices in turkey : a hedonic regression model

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

In real estate valuation and house market research, house prices and rental value are generally analyzed by hedonic model based on micro economic theory. Hedonic model examines the effect of characteristics of goods on their prices. Factors that determine the house prices in Turkey are analyzed in this paper using 2004 Household Budget Survey Data. The most important variables that affect house rents are type of house, type of building, number of rooms, size, and other structural characteristics such as water system, pool, natural gas.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Emlak değerlemede ve konut piyasası araştırmalarında konutun piyasa değeri genellikle mikro ekonomik teoriye dayanan hedonik model yoluyla analiz edilmektedir. Hedonik model, bir malın özelliklerinin fiyat üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu çalışmada Türkiye’de konut fiyatlarını belirleyen faktörler 2004 Hanehalkı Bütçe Anketi kullanılarak analiz edilmiştir. Konut fiyatlarını etkileyen en önemli değişkenler konutun tipi, yapı türü, oda sayısı konutun büyüklüğü ve diğer yapısal değişkenlerden konutun su sistemi, havuz, doğal gaza sahip olmasıdır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :