Yıl 2009, Sayı : 55 Sayfalar 23 - 40 2009-06-01
Optimum Değerler Olarak Laiklik ve Din Özgürlüğü
Hasan Yücel BAŞDEMİR
17 261

Öz Türkiye’de din özgürlüğü ile laiklik arasında sürekli bir gerilim yaşamaktadır. Kendilerini dindar olarak tanımlayanlar, laiklik uygulamalarının dinî inanç ve pratikler üzerinde engelleyici bir işlevinin olduğunu düşünürlerken kendilerini “laik” olarak tanımlayanlar, dinî inanç ve pratiklerin toplumsal hayatta, siyasette veya kamuda görünür durumda olmasını laiklik karşıtı durum olarak betimlerler. Birinci gruptakiler, dinî inançlarını serbestçe yaşama ve koruma gerekçesiyle din özgürlüğü isterken ikinciler laik devleti koruma talebinde bulunurlar. Türkiye’deki laiklik yorumu, bu çatışma zemininde sürekli din özgürlüğünün ihlâl edilmesine veya sınırlanmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Hasan Yücel BAŞDEMİR