Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehrîzâde muhammed saîd vahdetî’nin (ö.1764/65) şairler tezkiresi mahzenü’s- safâ kenz-i dürer-i zikr-i şu‘arâ üzerine

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kütahya1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda XVIII. asır yazarlarından Şehrîzâde Muhammed Sa’îd Vahdetî’nin kaleme aldığı ve tezkirelerle ilgili kaynaklarda zikredilmeyen “Mahzenü’s-Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ” adlı biyografik eser tanıtılmaktadır. Öncelikle kaynaklarda geçtiği halde bugün elimizde olmayan bazı tezkirelere temas ettik. Daha sonra çalışmamızın konusunu teşkil eden eserin yazarı, Şehrîzâde Muhammed Sa’îd’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik. Bunu müteakip eserin tavsifini yaptık. Daha sonra tezkirenin muhtevasında kaydedilen II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud gibi şair padişahların biyografilerinin, fetihlerinin, zamanlarındaki devlet adamlarının ve padişahların şiirlerinin incelendiğini anlattık.

Özet İngilizce :

In this article we introduce a dictionary of biographies of poets written by Shahrizadah Muhammad Sa’îd Vahdati who is one of the biography and chronical writers of XVIII’th centrury of Ottoman Empire. Firstly we mentioned names of some biographies of poets that resources recorded but even one copy of them has not reached upto today. After that we analyzed characteristics of the manuscript in terms of form and content. Lastly we written down that Shahrizadah Muhammad Sa’îd studies sultan poets like II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, their works, wars, viziers and poems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :