Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atasözleri ve deyimlerin dîvân şiirinde kullanımı ile dîvânların bu söz varlıklarımız bakımından önemi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sakarya1
Görüntülenme :
717
DOI :
Özet Türkçe :

Atasözleri, kalıplaşmış sözlerdir; dolayısıyla her atasözü, belli bir kalıp içinde, belli kelimelerle söylenmiş olan donmuş bir biçimdir. Atasözü ayrıca, darb-ı mesellleri de içine alan genel bir adlandırmadır. Deyimler ise bir kavramı, bir durumu ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış kelime topluluklarıdır. Şairler, dîvânlarda atasözleri ve deyimlere yer vermekle bir yandan söylemek istediklerini az ve öz bir şekilde dile getirmiş, öte yandan okuyucuyu hem inandırmaya ve uyarmaya, hem de şiirin gereği olan renkli ve canlı bir anlatımı sağlamaya çalışmışlardır. Dîvânlar, içerdikleri zengin dil malzemesi bakımından atasözleri ve deyimlerle ilgili çalışmalarda da gözardı edilemeyecek bir öneme sahip kaynaklar arasında yer almaktadır.

Özet İngilizce :

Proverbs, repeated phrases, so that each proverb, in a certain mold, frozen is a format that has been said certain words. Sayings, also struck including the general naming darb-ı mesels. Expressions of a concept in a state or a compelling narrative, and most of that in a structure or a special meaning in the real meaningis of individual words in the collections of stereotypes. Both proverbs, and idioms, common cultural heritage of a nation as it is known in the place of their own, and the importance of the value of the assets. Poets,divans in proverbs and idioms give a succinct way they want to say on the one hand, expressed, and to convince the reader on the other hand, both to warn, as well as the necessity of poetry, narrative tried to make a colorful and lively. Divans, contain rich material for the past, as now the study of proverbs and idioms that can not be overlooked is the importance of the resources.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :