Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dilbilim Araştırmaları Dergisi ( Eski adı Dilbilim Araştırmaları )

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi çocuklarda dilbilgisel eğretileme kullanımının ortaya çıkış sürecinde annelerinin etkisi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Dilsel gelişim ev içindeki iletişimle başlar. Ailesinin kullandığı dil, çocuğun okul yaşamına başlamadan önceki dilsel gelişim sürecini önemli ölçüde etkiler. Okulda başarılı olması için çocuğun bilgiyi, dilbilgisel eğretileme adı verilen yapıların kullanımı da dahil olmak üzere belli biçimlerde düzenlemesi beklenmektedir. Kuramsal çerçevesini Dizgeci-İşlevsel Dilbilgisi modelinin oluşturduğu bu çalışmanın amacı, farklı sosyo-ekonomik düzeylerden gelen annelerin, bir dilbilgisel eğretileme türü olan adlaştırma yapılarını kullanıp kullanmadıklarını ve eğer kullanıyorlarsa hangi annelerin, ne türden yapıları, ne sıklıkla ürettiklerini ortaya koymaktır. Kesitsel olarak planlanan bu çalışmada, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve yüksek olarak kodlanan annelerin ve okulöncesi çocuklarının birlikte kitap okuma bağlamındaki karşılıklı konuşma kayıtları incelenmiş ve araştırmanın bulguları, annelerin adlaştırma yapılarını kullanım oranlarının, sosyo-ekonomik düzeylerine ve çocuklarının yaşlarına göre farklılaştığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Language development starts with the communication at home. The language use at home plays an important role in the preschooler's language development. In order to be successful at school, the child is expected to organize knowledge in certain ways including the use of grammatical metaphor. Within the framework of Systemic Functional Linguistics, this study attempts to explore whether mothers differing in socioeconomic status (SES) use nominalization, which is a type of grammatical metaphor. In particular, we try to explore the distribution of nominalization use in mother- child dyads. To this end, in this cross-sectional study, we examine the recordings of mothers and their preschool children in the context of shared book reading. The findings reveal that the deployment and distribution of nominalization differentiate depending on mothers' SES and their child's age.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :