Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yahya kemal’in şiirlerinde türkçenin, balkan coğrafyasındaki söz varlığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı İmparatorluğunun varlığını anlamlandırdığı coğrafyalardan biri de Balkanlardır. Afrika'dan, Avusturya sınırlarına kadar dillerin, dinlerin, kültürlerin harman yeri olan Balkanlar, batıdaki doğu ve doğunun batıya açılan kapısıdır. XX. Yüzyıl Türk edebiyatının şiir ikliminde, bir Yahya Kemal Türkçesi vardır. Yahya Kemal'in Türkçesi, dilimizin çalkantılar geçirdiği bir dönemde, Türkçenin sesine, yapısına ve ruhuna bağlı kalarak kendine özgü ifade tarzı ile Türkçeyi, şiirlerinde ve nesir yazılarında, kendi devrinin zirvesine taşımıştır. Onun şiirlerinde, millî ruhla bütünleşen insan faktörünün, Balkan coğrafyasında, o coğrafyanın iklimiyle, kültürüyle, toprağına yansımasıdır. Yahya Kemal şiirlerinde; mekânda toprakla insanın yoğunlaşması, kaynaşması ve bunun sonucu olarak da coğrafyanın vatan haline gelmesini, Türkçenin imkânları dâhilinde, kendisine has bir söyleyiş tarzı ile ifade eder. Onun, hem şiirinde hem de nesir yazılarında; tarihte, coğrafyada, doğduğu, çocukluk yıllarının geçtiği, şiirinin, sanatının, derinlikli arka planının inşa edildiği, Balkan topraklarında, "Türkçe duyuş ve Türkçe söyleyiş endişesiyle" var olan "Biz'i" arama gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Yahya Kemal'in, Balkan coğrafyasını konu alan şiirlerinde, Türkçenin söz varlığı değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

One of the geographical areas that the Ottoman Empire had strong and meaningful presence was the Balkans. The Balkans; the premises where languages, religions and cultures have blended together from Africa to Austria, is the east in the west and the gate that opens from east to west. Turkish of Yahya Kemal exists in the 20th century Turkish Literature poetry climate. Yahya Kemal's use of the language carried Turkish to the peak in that era; in which Turkish language was going through turbulent times; with his poems and prose; elaborate with his unique expressions that adhered to the sound system, structure and soul of the language. In his poems, the human element integrated with the national feelings is reflected in the Balkan geography; in its climate, its culture and its soil. In his poems and with his unique and specific way; Yahya Kemal expresses the intensity and the integration in the relationship between soil and the mankind and the concept of motherland finally ensuing from this intense integration. Both in his poetry and prose, it is possible to find evidence of a quest for "us" that exists "as a result of concerns for feeling and expressing through Turkish Language" in the Balkans where he was born and spent his childhood and where the background and depth of his art was established. The study aims to assess the Turkish vocabulary in Yahya Kemal poetry focusing on Balkan Geography.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :