Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Süheyl ü nevbahār’da hayvan adları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD.2
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Süheyl ü Nevbahâr'da kullanılan hayvan adları, yapısal ve anlamsal özellikleri ve kökenleri bakımlarından incelenmiştir. 5703 beyitlik SN mesnevisi, 1350'de Hoca Mesʿūd tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir. Mesnevide, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin imparatorunun kızı Nevbahār arasındaki aşk anlatılır. SN zengin bir sözvarlığına sahiptir. Mesnevi metninde çok sayıda hayvan adı sıkça kullanılmıştır. 96 hayvan adı 606 kez kullanılmıştır. Bunlardan en sık kullanılanları, at (191), kuş (53), arslan (30), it (25) ve tavar (20) dır. Adların 68'i Türkçe, 18'i Farsça, 8'i Arapça ve 2'si Yunancadır. 16 hayvan adı (ahta, bedinus/bidnus, bûzine, çetük, deglügeç, esb, gurâb, murg, neheng, peleng, su issi, şîr, şütür murg, tayr, uçar ve yam) bugün Türkçe yazı dilinde kullanılmamaktadır.

Özet İngilizce :

In this article, the animal names in Suhayl u Nevbahâr were studied in terms of origins and structural, semantic features. SN was a masnavi composed of 5703 couplets, and it was translated in 1350 into Turkish from Persian by Hoca Mesʿud. Masnavi is a long poetic story of love between Suhayl, the son Yemen sultan's son, and Nevbahâr, the Chinese emperor's daughter. SN has a rich vocabular. There are many animal names in the text of Masnavi. 96 animal names were used 606 times in the manuscripts text. 68 names are in Turkish, 18 names are in Persian, 8 names are in Arabic and 2 names are in Greek. The most commonly used names are: at (191), kuş (53), arslan (30), it (25) and tavar (20). The majority of the names are Turkish. Today, 16 names of these animal names aren't used in Turkish: ahta, bedinus/bidnus, bûzine, çetük, deglügeç, esb, gurâb, murg, neheng, peleng, su issi, şîr, şütür murg, tayr, uçar ve yam.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :