Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6-8. sınıf türkçe öğretmen kılavuz kitaplarındaki yazma yöntemleri üzerine bir inceleme (meb. yayınları örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6-8. sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitaplarındaki yazma yöntemlerini çeşitli açılardan incelemektir. Çalışma genel tarama modelinde betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın evrenini 6-8. sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitapları, örneklemini ise Milli Eğitim Bakanlığı'na ait 6-8. Sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitapları oluşturmaktadır. Araştırmada yazma yöntemleri ile öğretmen kılavuz kitaplarındaki metin türleri arasında; yazma yöntemleri ile yazma etkinlikleri arasında ve yazma yöntemleri ile sınıf düzeyleri arasında bir ilişkinin olup olmadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan yazma yöntemleri ile metin türleri arasında bir uyumun olduğu görülmüştür. Ayrıca yazma yöntemleri ile bu yöntemlere yönelik geliştirilen yazma etkinlikleri arasında mantıklı bağlar bulunmaktadır. Sınıf düzeyleri açısından bakıldığında ise yazma yöntemleri, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun bir diziliş göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study to examine various aspects of writing methods in 6-8 in Turkish class teacher guide books. The study is a descriptive attribute in general survey model. The population of study is teacher guidebooks 6-8. The sample of study is Turkish teacher guidebooks 6-8 grade of Ministry of National Education publication. In this study are evaluated whether there is a relationship between the writing methods and text genres; writing methods and writing activities, and writing methods and grade levels. As a result, there is a harmony between writing methods and text types in teacher guide books. In addition there are logical links between writing methods and writing activities. In terms of grade level there is an arrangement between writing methods and students' development level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :