Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analysis of translations of turkish lexeme in the novel“the bridge over the drina” by ivo andrić

Yazar kurumları :
International Burch University Sarajevo1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this paper is to determine conceptual and linguistic possibilities for transposition of Turkish words into English and their equivalents in Bosnian language in the novel "The Bridge over the Drina" by Ivo Andrić. The starting hypothesis of this research is that the transition can be successfully achieved to a great extent; however there is a small number of cases where the translation is not possible. In order to check the translatability hypotheses, in this paper, I shall apply the method of direct contrasting of conceptual – linguistic translations and original. Contrasting (comparing) will always be performed in particular plan: syntax (grammar), semantic, and pragmatic. Every example from the original shall be followed by translated equivalent. As I stated before, the starting hypothesis of this research is that the transition can be successfully achieved to a great success, but the small possibility of untranslatability still exists. Professor Ranko Bugarski, in his book "Jezici" (1996), quotes Edward Sapir: "The theory of linguistic relativity emerges from the sense that, over countless generation, expressive means of every community accumulated different traditional values, believes, and ways of interpreting the surrounding world. Therefore, this repository of spiritual and cultural life is considered as something that imposes certain inherited philosophy of life that is firmly rooted in the language. It must be noted that here we are not discussing well known connections between language and culture in broader sense which is reflected in lexicon of particular communities and their immediate environment... However, the hypothesis of linguistic relativity postulates deeper than the relation between language and culture illustrated in the lexicon: it argues that there is a connection between language and thought which is primarily being manifested in grammar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makalenin amacı Türkçe kelimelerin İngilizce' ye ve eşdeğerlerinin de Ivo Andrić'in Dirina'nın Üstündeki Köprü romanında Boşnakça' ya geçmesinin olgusal ve dilbilimi açısından mümkün olup olmadığını saptamaktır. Diller arası geçişin belli bir noktaya kadar mümkün olması bu araştırmanın hipotezinin çıkış noktasıdır; fakat buna rağmen çevirinin mümkün olmadığı bazı durumlar da vardır. Geçirilebilirlik Hipotezini bu romanda uygulamak için, bu makalede, olgusal ve dilsel çevirileri ve orijinal metinleri direk karşılaştırma metodunu uygulayacağım. Bu karşılaştırmada belli bir yol izlenecek; söz dizimi, anlambilim ve edimbilim. Orijinal metindeki tüm örnekler çevrilmiş halleriyle de verilecekler. Önceden de belirtildiği gibi geçirilebilirliğin büyük oranda başarıyla sağlanabileceği bu çalışmanın başlangıç hipotezidir, fakat küçükte olsa geçirilemezliğin olasılığı da vardır. Prof. Ranko Bugarski, Jezici kitabında(1996), Edward Sapir'den şu alıntıyı yapar: "Dilsel görelilik teorisi, nesiller boyu, toplumların ifade araçlarının farklı geleneksel değerleri, inançları ve çevreyi yorumlama yollarını harmanladığı anlayışından çıkar. Bu nedenle, manevi ve kültürel hayatın saklanmasını dile sıkı sıkıya bağlı geçmişten günümüze intikal eden hayat felsefesini empoze eden bir şey olarak görülür. Burada belli toplumların ve yakın çevrelerinin kullandığı kelimelere yansıtılan dil ve kültür arasındaki bağları genel hatlarıyla tartışmadığımızın altı çizilmelidir. Buna rağmen, dilsel görelilik teorisi dil ve kültürün kelimeye yansıyan bir ilişkisinin olduğunu varsayar: bu hipoteze göre öncelikle kendini dilbilgisinde gösteren dil ve düşünce arasındaki bir bağın olduğunu varsayar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :