Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlık

Yazar kurumları :
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada yazma eğitimindeki ön hazırlık çalışmalarından yaratıcı yazmayı geliştirici çalışmalar yapılmıştır. Araştırmanın amacı mümkün olduğunca çok değişik yazma çalışmaları geliştirmek, Türkçe dersini tekdüzelikten kurtarmaktır. Araştırmada yazma çalışmalarından önce ön hazırlık çalışması yapılırsa öğrencilerin yazılı anlatımları gelişeceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarının temelini kompozisyonların değerlendirilmesi oluşturmuştur. Bunun için hazırlıksız, klasik hazırlıklı, kelime ağları oluşturarak (Cluster) ve soru-cevaplı hazırlık olmak üzere örneklem grubuna yazdırılan kompozisyon kâğıtlarının değerlendirmesi yapılmıştır. Dış yapı, iç yapı, dil ve anlatım diye üç bölümden oluşan ölçütlerin kullanıldığı "Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği" hazırlanmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak konu ile ilgililere öneriler sunularak çalışma tamamlamıştır.

Özet İngilizce :

Developer to write a creative writing education research, preliminary studies were conducted. The aim of the study as much as possible to develop a variety of writing, is to save Turkish lesson of uniformity. Before writing the research work done preliminary work will develop students' written expressions of thought çıkılmıştır road. Were screened on the issue of domestic and foreign sources. Compositions formed the basis for the evaluation of the research data sources. To do so unprepared, prepared for the classic, creating word networks (Cluster) and the question-answer essay printed in the sample group to prepare the-air evaluations were made. External structure, internal structure, language and expression he used a three-part criteria "Writing Assessment"was prepared. The findings of the completed study will be presented on the basis of recommendations relevant to the subject.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :