Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yakup kadri’nin ankara romanı üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
589
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Edebiyat döneminin öncü roman yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk romancılığına  getirdiği  yeniliklerle  adından  her  devirde  söz  ettirmiş  bir  isimdir.  Kiralık  Konak,  Nur  Baba, Yaban, Ankara, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Bir Sürgün, Panorama I, Panorama II, Hep O Şarkı adlı romanları ile çeşitli konularda yazılmış nesir, hikâye ve hatıraları da mevcuttur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanları ve özellikle Ankara adlı romanıyla belli başlı değerlere ve kavramlara yer vererek edebi değere haiz bir eser meydana getirmiştir. Eserlerini oluştururken yaşadığı çevreden, mahalleden, şehirden ve ülkenin değişik yerlerindeki farklı hayatlardan yararlanan yazar, Ankara adlı romanında da bu çizgisini sürdürmüş ve Anadolu insanı ile Milli Mücadele dönemindeki Ankara’dan söz etmiştir. Romanda yer alan kahramanlar, mekânlar ve savaşın yansımaları etkileyici bir dille anlatılırken insanların psikolojilerine,  değişen  hayatlara  ve  tutumlara  da  yer  verilir.  Hakkında  birçok  araştırmacı  tarafından makaleler yazılan ve incelemeler yapılan bu romanı günümüz şartlarında bir kez daha değerlendirmek ve ülkemizin geldiği noktayı daha net olarak edebiyat penceresinden görebilmek adına bu çalışmayı yapı-yoruz. Eserin konusu, ana kahramanları, bu kahramanların gelgitleri ve değişimleri yazımızın merkezini oluşturuyor. Bu merkez etrafında romanı, yazarın bakış açısı ve değişik araştırmacıların görüşlerinden yararlanarak eleştirel bir tavırla inceleyecek ve kendi görüşlerimizi ortaya koyacağız. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, a leading novelists of “national literature” period is a name who has stood out in every period due to innovations he has brought to the Turkish novel. His novels as Mansion for Rent, Father Nur, The Wild, Ankara, Evening of Decree Sodom and Gomorra, An Exile, Panorama I and Panorama II and Always The Same Song and some other works of prose, stories and memories are among some of his works. Novels written through Yakup Kadri Karaosmanoğlu, and in particular his novel styled “Ankara” includes certain values  and concepts thereby creating works with literary significance. The author has employed his neighborhood, quarter, city and the people from different walks of life from different parts of the country while creating his works and continued this approach in his novel styled “Ankara” and has reflected the nature of the Anatolian people and the situation of Ankara during the National Struggle. The heroes of the novel, settings and the reflections of the war are explained in an impressive language and psychology of people and their changing lives and attitudes also included. This study aims to evaluate this novel on which many articles have been written and many studies have been conducted by many researchers one more time in today’s conditions and see more clearly the point our country has reached in terms of literature more clearly. The subject of the work, the main protagonists, different moods of the heroes and changes thereof constitute the center of our study. We will examine the novel considering the foregoing with a critical attitude and reveal our views through employment of the author’s point of view and the views of different researchers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :