Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe sözlüklerde eşadlı sözlükbirimlerden türemiş sözlükbirimlerin tanımlanması sorunu

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe sözlüklerde kökenleri ve anlamları farklı; gösterileni ayrı, göstereni aynı olan "eşadlı" özellikteki bazı sözlükbirimlerden türemiş sözlükbirimlerin tanımlarında bir takım sorunlar vardır. Bu çalışmada "Türkçe Sözlük" ve "Misalli Büyük Türkçe Sözlük"ün "K" maddesinde bulunan eşadlı sözlükbirimler ve bunlardan türemiş olan sözlükbirimler incelenmiş, bunların söz konusu sözlüklerde ne şekilde tanımlandıkları gösterilmiş ve tanımlarındaki eksiklikler veya yanlışlıklar ele alınmaya çalışılmıştır. "Birleştirilmiş Eşadlı Sözlükbirimler" bölümünde tek sözlükbirim altında birleştirilmiş olan sözlükbirimler, "Belirsiz Tanımlar" bölümünde de hangi eşadlı sözlükbirimden türediği belirli olmayan sözlükbirimler gösterilmiştir

Özet İngilizce :

In Turkish Dictionaries, there are some problems in definition of lexems which derived from homonym lexems whose signifiant is identical, significatum, sources and meanings are different. In this article, homonym lexems are analysed in "K" item in "Türkçe Sözlük" and "Misalli Büyük Türkçe Sözlük" and lexems which derived from homonym lexems is shown how is defined this lexems in these dictionaries and discussed the deficiencies and mistakes in that definition. The lexems which integrated under one lexem are shown in section of "Integrated Homonym Lexems" and the lexems whose origin isn't certain are shown in section of "Uncertain Definition".

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :