Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Altay dillerinin etimolojik sözlüğü’ndeki bazı mutfak araç gereç isimleri üzerine

Yazar kurumları :
Özbekistan Millî Üniversitesi, Özbek Filolojisi Fakültesi, Umumî Dil Bilimi ve Kompüter Lengüistiği Bölümü 1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Sergey Starostin, Anna Dybo ve Oleg Mudrak'ların [A-K s. 1-858], [L-Z s. 859-1556 ] ve [Indices s. 1557-2096] olarak üç ciltten oluşan "An Etymological Dictionary of the Altaic Languages" (Altay Dillerinin Etimolojik Sözlüğü) 2003 yılında Leiden-Boston: Brill'de yayımlandı. Sözlükteki Japonca, Korece ve Mançu-Tunguzca sözler Starostin, Türkçe ve Mançu-Tunguzca sözler Dybo, Çuvaşça, Moğolca ve Jurçence sözler Mudrak tarafından işlenmiştir. Bu makalede "Altay dillerinin etimolojik sözlüğü"ndeki bazı mutfak araç gereç isimleri incelenecektir. Makalede esas olarak ortak kökten oluşan kāča, kāp, küri, kamıč, kaĺuk / kalgak, elek / elgek, kẹli, soku, dügek, tokmak gibi Türkçe sözcükler Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve Japonca biçimler ile karşılaştırılmaktadır.

Özet İngilizce :

Sergei Starostin, Anna Dybo and Oleg Mudrak: "An Etymological Dictionary of the Altaic Languages", Part One [A-K pp 1-858], Part Two [L-Z pp. 859-1556], Part Three [Indices pp. 1557-2096], published in the Leiden-Boston: Brill 2003. S. Starostin elaborated the data of the Japanese, Korean and Tungus languages, A. Dybo the Turkic and also Tungus languages and O. Mudrak compiling the Chuvash, Mongolian and Jurchen languages. This paper discusses some kitchen lexical items of the "Etymological Dictionary of the Altaic Languages". The lexicon addressed in the paper mainly includes Turkish words such as kāča, kāp, küri, kamıč, kaĺuk / kalgak, elek / elgek, kẹli, soku, dügek, tokmak and compare them with their forms in Mongolian, Tungus-Manchu, Korean and Japanese.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :