Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında işaret, anlam, mana ve içerik kavramları üzerine

Yazar kurumları :
Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Nesimi Dilcilik Enstitüsü Direktörü Vekili 1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede, dil felsefesi ve lengüistik felsefe ekollerine ilişkin bilgi verilir. F. de Saussure'ün ve Y. S. Maslov'un işaretin (Yunan. sēmeîon), işaretleyenin (signifiant, Lat. significatum) ve işaretlenenin (signific) üzerine göstergebilim temelinde dile getirdikleri lengüistik görüşleri belirtilir. Alman matematikçisi ve filozofu G. Frege'nin işaretin fonksiyonu, anlamı, manası ve içeriğine ilişkin önemli görüşler ileri sürdüğü ve bununla çağdaş lengüistik felsefenin temelini attığı vurgulanır. Onun teorisinde, işaretin anlamının ve söz konusu anlamda temsil olunanın veya eşya ve olayın türünün, eşyanın ve olayın manasından (İng. meaning, Rus. znaçenie) farklılık gösterdiği tespit olunur. Anlam, insan beyninde önceki deneyimlerden vuku bularak hafızada muhafaza olunan bir iz veya iz düşümü olarak tanımlanır. Eşya ve olayı meydana getiren olgu anlam (Alman. sinn, İng. sense, Rus. smısl) adlandırılır, onun özellikleri kelime ve cümle örneklerinde mantıksal ve matematiksel yöntemlerle açıklanır.

Özet İngilizce :

Language, besides being a means of communication among the individuals making up the society, has triggered and motivated several nations, like Ireland, on the way to independence. It also helps the individuals develop a strong and effective identity and win dominance over those around. In this process, one must speak the same language as his listeners, and to have an effective and strong skill of addressing, namely rhetoric or oratory. One of the best examples to what could be called one's self-realization through language is Christy in "The Playboy of the Western World" by the Irish playwright J. M. Synge.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :