Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Delile dayalılık ve salar türkçesinde öge cümlelerle delillendirilmiş dolaylılık

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi TÖMER1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda odaklanılan nokta delile dayalılık ve Salar Türkçesindeki dolaylılık cümlelerinde, öge cümleler yolu ile bilgi kaynağına işaret edilmesi ve bilgiyi algılama sürecinin tasvirinin gramatikal görünümüdür. Delile dayalılık linguistiğin türlü alanları ile bağlantılı bir sistemler bütünüdür, bir dil evrenselidir; ifadeye sözlüksel yollar ile kodlanması durumunda semantiğin araştırma alanına üst yapıda (cümlesel düzlemde) gösterilmesi zorunlu bir gramatikal kategori ise çekim morfolojisinin araştırma alanına girer. Bu olgunun sistemleşme süreci ise gramatikalleşmenin bir sorunsalıdır. Günümüzde bağımsız bir gramatikal kategori olan bu dil evrenselinin Türk dilindeki temsili dolaylılık ile gerçekleştirilir. Türk dilinde tek yüklemli cümlelerde dolaylılık işaretleyicileri ve dolaylılık parçacıkları ile bilginin kaynağı gösterilmez, yalnızca bilginin dolaylı yollarla alındığı, idrak edildiği bilgisi verilir. Bunun yanında Türk dilinde dolaylılık cümlelerinde öge cümleler yardımıyla bilginin kaynağına işaret edilebilir ya da algılama-idrak süreci tasvir edilebilir. Salar Türkçesi de bu gramatikal bildirim yetisine sahiptir.

Özet İngilizce :

The point that we have focused on our Studies is that evidentiality and a reference is to be made to the source of information by way of constituent sentences in the indirectness sentences in the Salar Turkish and that description of comprehension-perception process is seen grammatically. Evidentiality is a body of systems associated with various fields of linguistic, which is the universal of a language; when it is coded to the statement through lexical ways the grammatical category which is mandatory to be shown at the upper structure (at sentential plane) to the research field of the semantic however it is included in the research field of the grammatical morphology (conjugation morphology). Systemizing process of this fact however is a problematic of the grammaticality. Today representation of this linguistic universality which is an independent grammatical category in Turkish language is realized through the indirectness. In Turkish language, source of the information cannot be indicated by the pointers of indirectness and indirectness particles in sentences with single verb; only the knowledge which has been received from indirect ways is provided. Besides, in sentences of indirectness in Turkish language reference can be made to the source of information by means of constituent sentences or comprehension- perception process can be depicted. The Salar Turkish however has the competence of such grammatical statement.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :