Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Die auseinandersetzung mit den religion-philosophischen phänomenen in rinsers roman \\\\\\\'sündenbock\\\\\\\'

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyalist Katolik yazar Luise Rinser, dinsel inancı güçlü olmasına karşın, her zaman Katolik kilisiesine karşı eleştirel bir tutum içinde olur. Böylece sol katolizmin Almanya'daki seslerinden biri haline gelir. Bundan dolayı Katolizm yazarın eserlerinin arka planını oluşturur. Rinser Sündenbock romanında katloik inanacın metafizik düzenini ve bu inancın içinde var olan İyi-Kötü karşıtlığını eleştirir. Bu iki karşıt olgu yazarın romanında farklı biçimlerde ve karşıtlıklar içinde gündeme gelir. Bu araştırmanın amacı, Rinser'in kriminal romanı olan Sündenbock'u teolojik-felsefi açıdan dışa dönük edebiyat eleştiri yöntemiyle analiz etmek, İyi-Kötü karşıtlığının sembolik içeriğini irdelemek ve böylece yazarın sanatsal gücünü ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

The socialist-catholic author Luise Rinser always stays in a critical position against the Catholic Church in spite of her strong religious belief. Thus, she becomes one of the prominent voices of left Catholicism in Germany. Therefore, Catholicisim forms the background of her works. In Sündenbock, Rinser criticises metaphysical order of catholic belief and good-bad dualism existing in this belief. These two opposite phenomena are seen in different forms and oppositions in her novel. The aim of this research is to analyse the criminal novel, Sündenbock under the aspect of theology- philosophy to consider the symbolic content of good-bad dualism and thus to show the artistic aptitude of the author.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :