Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tufan

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlık tarihinde kutsal kitaplara ve birçok efsaneye göre, Allah tarafından bir kavmi/milleti cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felakete tufan denilmektedir. Tufanın detayları, değişik kültürlerde farklılıklar arzetmekle beraber, en çok bilinen şekli Nûh tufanıdır. Nûh (as) ve tufan kıssası ile ilgili, içerisine israiliyyât karışan ve Siyer ve Tefsir kitaplarımıza da giren esâtîr cinsinden bilgiler, asırlar içerisinde çokça rivayet edilmiştir. Bu bilgiler genellikle, ‘Nûh (as) zamanında meydana gelen tufan, umumi/genel midir? Yahut belirli bir mıntıkada/yerel mi meydana gelmiştir? Bu mıntıka neresidir? Gemi nasıldır ve kimler binmiştir? Nûh (as) ve kavmi nerede yaşamıştır?’ gibi sorular ve bunlara verilen cevaplar etrafında şekillenmektedir. Nûh (as) ve tufan kıssası ile alakalı olarak zikrettiğimiz soruların cevaplarından oluşan bu çalışmamız, Cudi dağı eteklerinde yaşamış Seyyid Feyzullah Fındîkî’nin Levâmi’ul-Cevâhir bi-İsnâ Âşere Fennen Yücâhir isimli eserinin ilgili kısmının çevirisidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The big calamity that believed to be sent by Allah to a nation in order to punish them, according to Holy Scriptures and many myths during history of humanbeing, is named as tufan (=flood). The details of this flood varies from culture to other, however, the best known is that of Noah. The mythological kind knowledges concerned with Noah (pbuh) and flood, that is involved in İsrailiyat and took place in Siyer and Tefsir books have been narrated for centuries. These knowledges, generally, focus on replies about questions like “Was the flood happened at the time of Noah (pbuh) general in whole World? Or did it happen in a region/was local? Where is this region? How was the vessel and who boarded it? Where did Noah and his people live?” This study which consists of replies to mentioned questions related to Noah (pbuh) and flood story, is a translation of related part from the book “Levami’ul-Cevahir bi-İsna Aşere Fennen Yucahir” by Seyyid Feyzullah Findiki who lived at the slopes of Cudi mountain.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :