Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ticari bankacılık sektöründe rekabet düzeyinin belirlenmesi (2002-2009)

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'nin yaşadığı 2000 ve 2001 krizleri sonrasında, bankacılık sektörü ağır bir darbe almış ve uygulamaya konulan program çerçevesinde yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte bankaların sermaye yapıları güçlendirilmiş, banka birleşmelerinin önü açılmış ve bankaların asli görevlerine dönmeleri sağlanmıştır. Piyasadaki yabancı banka sayısında artış yaşanmıştır. Bankacılık sektöründe yaşanan bu değişimin rekabet düzeyi ve sektörün piyasa yapısına nasıl bir etki yaptığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2002–2009 dönemine ait mevduat bankaları verileri kullanılarak rekabet derecesi saptanmıştır. Rekabet düzeyini belirlemek için yapısal olmayan Panzar-Rosse modeli kullanılmıştır. Çalışmada bankacılık sektöründeki rekabetin monopollü rekabet olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

After the crises that Turkey experienced in 2000 and 2001, received a severe economic impact to the banking sector and restructuring process has been implemented within the framework of the program. In this process, banks' capital structure has been strengthened and embarked on bank mergers and the banks return to their primary duties is provided. The number of foreign banks has been increased. How the regulations affected banking sector, by the context of competition and market structure? sought answer to the question. For this aim, in the period 2002-2009 the degree of competition was determined using data of deposit banks. Non structural Panzar-Rosse Model have been used to determine the degree of competition. The level of competition in banking sector was determined monopolistic competition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :