Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de finansal liberalizasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, McKinnon-Shaw‟ın finansal liberalizasyonun ekonomik büyüme ve gelişmeyi sağlayacağı savının uygulandığı 1987 - 2011 arasındaki 25 yıllık süreç içerisinde Türkiye açısından geçerliliğinin sınanmasının yanı sıra aralarındaki nedenselliğin araştırılması amaçlanmıştır. Üç aylık verilerin kullanıldığı analizlerde, reel gayrisafi yurtiçi hâsıla, ekonomik büyümeyi temsil etmek üzere kullanılmıştır. Diğer yandan, finansal liberalizasyonu temsil etmek üzere dört değişkenden yararlanılmıştır. Bu değişkenler, geniş tabanlı para arzının (M2Y) gayrisafi yurtiçi hâsılaya oranı, ticari açıklık oranı, yurtiçi kredi hacminin milli gelire oranı, özel sektöre verilen banka kredilerinin milli gelire oranı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası işlem hacminin milli gelire oranıdır. Çalışmada, Johansen eşbütünleşme testleri, hata düzeltme modeli ve nedensellik analizlerinden faydalanılmıştır. Buna göre, Türkiye‟de finansal liberalizasyondan ekonomik büyümeye doğru bir nedenselliğin varlığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between financial liberalization and economic growth for 25-years period between 1987- 2011 in Turkey with respect to McKinnon and Shaw‟s hypothesis. In the analysis, quarterly values of real gross domestic product are utilized as a proxy for economic growth. On the other hand, four variables are used as proxies for financial liberalization. These variables are, the ratio of M2Y to GDP, the trade openness ratio, ratio of domestic credit volume to national income, the ratio of Istanbul Stock Exchange trading volume to national income. Johansen cointegration, error correction and causality methods are applied. Furthermore, direction of the interaction between financial liberalization and economic growth is detected to be from financial liberalization toward economic growth in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :