Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de 1946-1960 dönemi iktidar-muhalefet ilişkileri: cumhuriyet halk partisi (chp) demokrat parti (dp)’ye karşı

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Bitlis Eren Üniversitesi Adilcevaz M.Y.O2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı 1946-1960 yılları arasında hükümet-muhalefet ilişkilerini analiz etmektir. Bu çalışma 1946-1960 yılları ile sınırlıdır. Çalışmanın orijinalitesi Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti ile Demokrat Parti iktidarının ilişkilerinin analize tabi tutulmasından kaynaklanmaktadır.Sonuçlar göstermektedir ki, iktidara karşı sert bir muhalefet anlayışı vardır. Demokratik hak talebinin muhalefette iken zirve yaptığını, ancak iktidara geçince bu hakların ihmal edildiğini görmekteyiz.Makalenin içeriğinden daha iyi anlaşılacağı üzere, her iki partinin sert ve uzlaşmaya yanaşmayan çatışmacı tavrı 27 Mayıs 1960 Ġhtilali ile son bulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyse government-opposition relations between 1946-1960. This study is limited between the years 1946-1960. The originality of the study stems from the relations between opposition (Republicans Peoples Party-RPP (CHP)) and the government of the time (Democrat Party-DP). The results of the study show us that there has been harsh opposition against governments. Democratic demands from the government were at its peak when in opposition. However, those democratic rights were mostly neglected when in power. As it can be seen from the article, the harsh and non-consensual relations between the two parties resulted in military coup of 27 May 1960.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :