Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk modernleşmesi sürecinde mithat paşa

Yazar kurumları :
Bilecik Üniv., İktisadi ve İdari Bil. Fak., Kamu Yönetimi Böl.1
Görüntülenme :
258
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türk modernleşmesinin en önemli figürlerinden bir olan Mithat Paşa'nın modernleşme anlayışı ve politikaları üzerine odaklanmaktadır. Mithat Paşa'ya kadar Osmanlı'daki reform çabaları, daha çok devletin içte ve dışta etkinliğini artırmaya dönük politikalardan ibaretti. Mithat Paşa ise modernleşmenin nesnel koşullarını hazırlama ve onu bir toplumsal değişim süreci haline sokma yönünde bir seferberlik başlattı. Zira ona göre Batı karşısında alınan yenilgiler dizisine son vermek için, devletle birlikte toplumsal yapıda da modernleşme yönünde bir açıklık yaratmak gerekiyordu. Böylesi bir sahici değişimin manivelası ise ekonomiydi. Bu nedenle o, kırk yılı aşan devlet hizmeti süresince iktisadi kalkınma konularına özel bir önem atfetti. Zira Batı'dan aktarılan modern kurum ve değerler, ancak onlara kaynaklık eden iktisadi koşulların yaratılması durumunda işlerlik kazanabilirdi. Türk modernleşmesi üzerine yeniden düşünmek ve bu süreçte atılan adımların niçin kimi zaman aksi sonuçlar verebildiği sorusuna cevap bulmak açısından Mithat Paşa'nın çabaları bir gösteren işlevi görebilecek düzeydedir. Ki zaten bu çalışmayı yönlendiren en temel motivasyon da budur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study focuses on politics and apprehension about modernization of Mithat Pasha who is one of the most important figures of Turkish modernization. Politics about reform studies in Ottoman Empire thru Mithat Pasha was generally about the politics that concerns increasing the strength of government at inside and outside. Mithat Pasha started a campaign which changes modernization into a social change period and preparation of universal conditions. According to him, to end defeats which are taken against West, there should be a phase that concerns modernization in social structure. The key point of such a change was economics. For that reason, he overexerted so much in the mean of economical development during his social serve which exceeds 40 years. But the modern institutes and morals which have been transferred from West can work only if the economical conditions which source them are created. To rethink about the Turkish modernization and to find some answers about the reasons of why the steps which are taken on that issue arrive at the conclusion in such negative situations, Mithat Pasha's works is an example and evidence. Moreover, this is the basic motivation resource to direct this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :