Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri ile mağaza markalı ürünlere yönelik satın alma davranışları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, tüketicilerin sosyo-ekonomik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, meslek, aile büyüklüğü) ile mağaza markalı ürünlere yönelik satın alma davranışları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara Carrefour Mağazası'ndan alışveriş yapan tüketicilerden sosyo-ekonomik özellikleri, mağaza markalı ürünler hakkındaki düşünceleri vb. ilişkin anket tekniği ile veri toplanmıştır. Tüketicilerin yaş, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi ile mağaza markalı ürünleri satın alma davranışları arasında ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, consumers' socio-economic characteristics (age, gender, education level, income level, occupation, family size) and the store was to determine the relationship between buying behavior towards branded products. With this in socio-economic characteristics of consumers who shop Carrefour Store, his thoughts on the store-brand products, so on with the data collected on the survey technique. Consumers' age, education level and income level and store-branded products were related to the buying behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :