Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tersine lojistik ağ modelinin tamsayılı programlamayla tasarımı: ömrünü tamamlamış lastik geri kazanım örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik, yasal ve ekolojik nedenlerle iade edilen ürünlerin tedarik zinciri içindeki yönetimi önemli konulardan biri haline gelmiştir. Ürünlerin kullanıcılardan üreticilere doğru olan akışına tersine lojistik denmektedir ve bu konu gittikçe artan öneminden dolayı işletme yöneticilerinin ve akademisyenlerin üzerinde durdukları konulardan biri olmuştur. Bu çalışmada Denizli'de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanımı için tersine lojistik ağ tasarımı planlanmış ve karma tamsayılı doğrusal programlama kullanılarak modellenmiştir. Model altı farklı senaryo için oluşturulmuş ve LİNGO optimizasyon programıyla çözülmüştür. Her senaryo için toplama bölgelerinden toplanacak ömrünü tamamlamış atık lastik miktarı, taşıma maliyeti, geçici depo açma maliyeti ve elleçleme maliyetleri belirlenmiştir. Modeldeki amaç, ömrünü tamamlamış lastik geri kazanımı için tersine lojistik ağ modelini tasarlayarak, giderler ile gelir arasındaki farkı en küçükleyecek ürün akışını sağlamaktır. Bu çalışmada her senaryo için en uygun depo ve geri kazanım tesisi, kapasite ve konumu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The management of the returned goods within the supply chain has become one of the significant issues due to economic, legal and ecologic reasons. Goods' strain from users to produces is called reverse logistics; and this subject has been focused by managers and academics because of its increasing importance. At this study the model was built for six different scenarios to be run by the LINGO optimization software. Amount of the collected used tires, costs of transportation, temporary warehouse and material handling are determined for six different scenarios. The purpose of the model is to design the reverse logistics network model for the recycling of the used tires in Denizli so that we obtain the strain of the goods which is minimizing the difference between incomes and expenses. For each scenario, an appropriate warehouse and recycling facility and their capacities and locations were determined.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :